Bịa đặt thông tin hòng làm méo mó các vụ án

  • 19-06-2020
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 252
Những ngày gần đây, trên internet xuất hiện khá nhiều trang báo mạng với đủ các thể loại (viết, hình, nói) đề cập đến một số vụ án hình sự vừa được các cấp tòa của Việt Nam xét xử. Chưa bàn đến tính chất, nội dung của các bản án, bởi để có được một bản án công minh, đúng người, đúng tội thì phải có một quá trình thực hiện tố tụng, xét xử chặt chẽ, khoa học, theo đúng luật định.
Bịa đặt thông tin hòng làm méo mó các vụ án
Hồ Chí Minh: Người theo chủ nghĩa dân tộc hay chiến sĩ cộng sản?

Bài viết trước

Hồ Chí Minh: Người theo chủ nghĩa dân tộc hay chiến sĩ cộng sản?
Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của toàn dân

Bài viết tiếp theo

Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của toàn dân

Related articles

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA
26/08/2021

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA