Đại hội chi bộ phòng Khoa học – Đối ngoại – Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022

  • 28-03-2020
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 181
Sáng ngày 27/3/2020, tại Phòng họp số 2, Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Phòng Khoa học-Đối ngoại-Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Tham dự đại hội có đồng chí Tống Văn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Nha Trang và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Phòng Khoa học-Đối ngoại-Tài chính (xem tiếp)
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Bài viết trước

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC, NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ SONG TOÀN

Bài viết tiếp theo

ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC, NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ SONG TOÀN

Bài viết liên quan

Tiếng nói lạc lõng, làm tổn thương đến tình cảm và lợi ích của nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
11/07/2017

Tiếng nói lạc lõng, làm tổn thương đến tình cảm và lợi ích của nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tự phê bình và phê bình - Khó khăn nhưng là khâu mấu chốt nhất
11/07/2017

Tự phê bình và phê bình - Khó khăn nhưng là khâu mấu chốt nhất

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại
18/04/2017

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại