Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang lần XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 15-08-2020
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 242
Ngày 11 và 12/08/2020, Trường ĐH Nha Trang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Xem tiếp)
Đập tan chiêu trò bịa đặt về nhân sự đại hội Đảng

Bài viết trước

Đập tan chiêu trò bịa đặt về nhân sự đại hội Đảng
ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC, NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ SONG TOÀN

Bài viết tiếp theo

ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC, NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ SONG TOÀN

Bài viết liên quan

Tiếng nói lạc lõng, làm tổn thương đến tình cảm và lợi ích của nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
11/07/2017

Tiếng nói lạc lõng, làm tổn thương đến tình cảm và lợi ích của nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tự phê bình và phê bình - Khó khăn nhưng là khâu mấu chốt nhất
11/07/2017

Tự phê bình và phê bình - Khó khăn nhưng là khâu mấu chốt nhất

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại
18/04/2017

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại