Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ hiện nay

  • 18-04-2017
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 126
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”,“công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, nên trong công tác cán bộ “phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ”; “phải trọng nhân tài”. (Xem tiếp)
Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại

Bài viết trước

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại
Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của toàn dân

Bài viết tiếp theo

Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của toàn dân

Bài viết liên quan

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA
26/08/2021

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA