Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 259 học viên

  • 10-12-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 1280
  • Chính trị
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 259 học viên
Ngày 23/11/2020, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang đã khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 cho 243 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng kết nạp Đảng và 16 đảng viên mới (xem tiếp).
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII

Prev article

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Next article

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Related article