Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang

  • 31-03-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 354
Chiều ngày 30/3/2020, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Phòng họp số 2, Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022, với phương châm “Đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.
Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trang Sĩ Trung, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Tổ chức- Hành chính tham dự.

Đại diện đoàn viên Công đoàn Phòng TC - HC tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của của tập thể Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính.

Đồng chí Lê Việt Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trang Sĩ Trung, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính và những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng thời ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Nhà trường; Đồng chí Trang Sĩ Trung thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Trường đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, đề nghị Chi bộ Phòng cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường, có giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách, công tác thanh tra, pháp chế cùng với đó là khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.

Đồng chí Trang Sĩ Trung, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Việt Phương phát biểu tiếp thu và xin hứa, Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trang Sĩ Trung và mong muốn Chi bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hơn nữa của Đảng ủy cũng như Ban Giám hiệu Nhà trường để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Chi ủy Chi bộ , nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Việt Phương tái cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thái Thu Thủy tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Phạm Thanh Bình là Chi Ủy viên của Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính.

Kết thúc Đại hội, 100% đảng viên của Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội chi bộ phòng Khoa học – Đối ngoại – Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022

Bài viết trước

Đại hội chi bộ phòng Khoa học – Đối ngoại – Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022
Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị

Bài viết tiếp theo

Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị

Related articles