Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

  • 11-01-2023
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 25
  • Chính trị
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

(TG) - Trong suốt cuộc đời của mình, Bác Hồ đã từng đón Xuân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ gian nan, đau khổ đến vinh quang, hạnh phúc. Tuy nhiên, mùa xuân Quý Hợi 1923 là mùa xuân đặc biệt, bởi đây không chỉ là mùa xuân cuối cùng Bác “ăn Tết” trên đất Pháp, mà còn là mùa xuân đánh dấu sự khởi đầu mới cho cách mạng Việt Nam. (xem tiếp)

Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài viết trước

Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan