Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

  • 08-09-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 147
  • Chính trị
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Chiều 6/9, Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Xem tiếp)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

Bài viết trước

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan