Thông báo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7, KHÓA XII

  • 08/09/2018

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy về học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy xin gửi tới toàn thể CBVC Nhà trường lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt như sau:

     1. Thời gian: ngày 12/9/2018 (Thứ Tư)

- Buổi sáng: Từ 08h00' - 11h30';

- Buổi chiều: Từ 14h00' - 17h00'

     2. Địa điểm: Hội trường số 3

     3. Thành phần tham dự: Toàn thể CBVC Nhà trường

    Mẫu phiếu viết thu hoạch cá nhân (viết tay) và Tài liệu học tập đã được VPĐU gửi qua email tới các đ/c trưởng đơn vị.
 

    Kính đề nghị toàn thể CBVC Nhà trường sắp xếp thời gian tham dự đông đủ (cán bộ giảng dạy lên lớp bình thường, sau giờ dạy đề nghị về lại Hội trường số 3 để học tập).