Cán bộ có chức, quyền và ý thức tự giáo dục liêm chính

  • 23-06-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 638
  • Chống diễn biến hòa bình
Cán bộ có chức, quyền và ý thức tự giáo dục liêm chính

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian qua đã chỉ ra tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không còn mơ hồ, chung chung mà hiện hữu ở nhiều lĩnh vực, cấp, ngành, địa phương, đơn vị, với mức độ ngày càng nghiêm trọng, cần được loại bỏ triệt để. (xem tiếp)

Triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam tại Trường ĐH Nha Trang

Bài viết trước

Triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam tại Trường ĐH Nha Trang
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan