Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  • 11-01-2023
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 27
  • Chính trị
Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(TG) - Với quan niệm, “Cán bộ là tướng của đoàn thể”, “là gốc của mọi công việc”; “là nhịp cầu nối liền giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân”, “là sợi dây chuyền của bộ máy”, “là tiền vốn của đoàn thể”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên một cách toàn diện về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và phong cách công tác. Chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên về ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện bản thân, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người phải thực hiện nghiêm khắc với chính mình. (xem tiếp)https://tuyengiaokhanhhoa.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh/can-bo-dang-vien-thuc-hien-viec-nghiem-khac-voi-chinh-minh-theo-tu-tuong-ho-chi

Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!

Bài viết trước

Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan