ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022

  • 15-04-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 569
  • Tin tức sự kiện
Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Với sự tham gia của đầy đủ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, Đại hội đã diễn ra theo đúng Quy định của Đảng và Hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Viện CNSH & MT đã nổ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Viện nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã đề ra. Trong đó, một số kết quả nổi bật đã đạt được như:

-  Tập thể Chi ủy, Chi bộ luôn đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cũng như nghị quyết Đại hội Chi bộ.

-  Công tác đào tạo vào sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt trong yêu cầu sự phát triển chung của Nhà trường. Trong nhiệm kỳ đã có thêm 3 tiến sỹ hoàn thành chương trình học tập và 5 nghiên cứu sinh tiếp tục được cử đi đào tạo bồi dưỡng. Bên cạnh việc duy trì và đưa hoạt động giảng dạy của 2 ngành đại học (công nghệ sinh học và kỹ thuật môi trường) và thạc sĩ ngành công nghệ sinh học đi vào nề nếpViện cũng đã hoàn thành hồ sơ xin mở mới chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành Công nghệ sinh học.

-  Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Viện luôn được phát huy,số lượng đề tài/dự án tăng đều hàng năm với 2 – 3 đề tài cấp cơ sở, 1 – 2 đề tài cấp Bộ, Tỉnh và các nghiên cứu do quỹ Nafosted, quỹ hợp tác với Đại sứ quán Anh, Hoa Kỳ tài trợ. Hàng năm, Viện có khoảng 3 – 4 bài báo khoa học quốc tế, trên 10 bài báo khoa học trong nước và nhiều bài được đăng trong các kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước, quốc tế.

-  Nhiều hoạt động khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên và phục vụ cộng đồng đã được triển khai mang lại hiệu quả. Cuộc thi Khám phá cùng Yersin và Hạn chế rác thải nhựa đã tạo ra sân chơi mới cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học và Môi trường. Viện đã cùng với sở GD&ĐT tổ chức thành công cuộc thi cuộc thi Môi trường Xanh Khánh Hòa lần 1 và đang tiếp tục tổ chức lần 2; Phối hợp với chi cục Bảo vệ Môi trường - sở Tài nguyên Môi Trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo và triển lãm tranh nhân ngày Đa dạng sinh học, và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

-  Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước luôn được Chi bộ thực hiện thường xuyên, đều đặn hàng tháng. Do đó, trong thời gian qua, 100% đảng viên và cán bộ giảng viên của Viện chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước. Chi bộ đã giới thiệu 30 quần chúng ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng, trong đó hàng năm đều kết nạp được 1 đảng viên mới.

-  Chi bộ luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động của đoàn thể, chăm lo đời sống của CBVC với nhiều hình thức đa dạng và thường xuyên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong Viện.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội Chi bộ xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 là: Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác đối ngoại, gắn đào tạo với NCKH và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN và dịch vụ; Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trở thành ý thức trong suy nghĩ của CBVC và HSSV trong Viện; Có giải pháp phù hợp để duy trì và tiến tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC.

Quan điểm trong công tác là: “Chủ động – tích cực - sáng tạo - tinh thần trách nhiệm – đồng lòng hợp sức – vì việc chung

 Trong đó, một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được thống nhất như sau:

-  Về công tác chính trị tư tưởng: Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong Viện để tạo nền tảng phát triển ổn định; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; tích cực tạo nguồn để mỗi năm phát triển 2 – 4 đảng viên mới.

-  Về công tác đào tạo: Tập trung hoàn thiện CTĐT ngành CNSH ở các bậc đào tạo; Triển khai tự đánh giá CTĐT hệ đại học ngành CNSH; Triển khai kế hoạch hành động để CTĐT đáp ứng yêu cầu đánh giá ngoài theo Thông thư 04 của Bộ GD&ĐT vào năm 2020, đúng theo kế hoạch của Nhà trường; Phối hợp với đơn vị chức năng mở và triển khai đào tạo tiến sĩ ngành CNSH. Tiến hành tự rà soát CTĐT hệ đại học ngành KTMT, cập nhật CTĐT theo định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đánh giá ngoài vào năm 2022.

-  Về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Xây dựng các nhóm chuyên gia chuyên nghiệp trong đề xuất, đấu thầu các nhiệm vụ khoa học công nghệ để nhiệm kỳ có 2-3 nhiệm vụ KHCN cấp bộ, cấp tỉnh được triển khai thực hiện; Tăng cường tổ chức các Hội thảo KHCN, viết bài đăng trên tạp chí trong nước và Quốc tế và phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 4 - 6 bài báo quốc tế và hàng năm có trên 10 bài báo và công bố  trên các tạp chí và hội nghị khoa học chuyên ngành.

-  Về công tác cán bộ: Tiếp tục quy hoạch và có biện pháp cụ thể để phát triển đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao. Làm tốt công tác thu hút và tuyển dụng cán bộ có trình độ cao để bổ sung đội ngũ cán bộ đặc biệt cho bộ môn Kỹ thuật môi trường.

-  Về công tác đối ngoại và phục vụ cộng đồng: Tiếp tục củng cố và mở rộng các hợp tác trong nước và quốc tế đã có. Phấn đấu hết nhiệm kỳ có ít nhất 1 hợp tác quốc tế mới và 02 hợp tác trong nước được triển khai có hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong trường mở rộng hợp tác với các sở GD&ĐT các tỉnh lân cận (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên); tổ chức các hoạt động gắn kết sinh viên/giảng viên với đội ngũ học sinh và giáo viên phổ thông.

Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Ngô Thị Hoài Dương - Bí thư

2. Đ/c Lê Phương Chung - Phó Bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ Viện Công nghệ sinh học và Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Viện tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra.Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Tin tiếp theo

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Bài viết liên quan