Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang: Quan tâm phát triển đảng trong sinh viên

  • 18-10-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 127
  • Tin tức sự kiện
Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang: Quan tâm phát triển đảng trong sinh viên

Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang đã và đang chú trọng đến lực lượng cán bộ giảng viên trẻ có trình độ cao, cán bộ nữ, đặc biệt là phát triển đảng trong sinh viên (SV) (xem tiếp)

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Bài viết trước

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan