Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025

  • 08-11-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 166
  • Tin tức sự kiện
Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Công văn số 1999-CV/BTCTU ngày 19/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa về “hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày 29/8/2022 về “công tác chuẩn bị và triển khai đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025”. Thời gian diễn ra Đại hội chi bộ bắt đầu từ ngày 10/10/2022 đến ngày 24/10/2022 (xem tiếp).

Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang: Quan tâm phát triển đảng trong sinh viên

Bài viết trước

Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang: Quan tâm phát triển đảng trong sinh viên
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan