Học, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương

  • 30-11-2021
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 550
  • Tin tức sự kiện
Học, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương

Bài phát biểu tâm huyết, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05; triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tài liệu quý, được đông đảo bạn đọc quan tâm (Xem tiếp).

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài viết trước

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Tin tiếp theo

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Bài viết liên quan