Học, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương

  • 30-11-2021
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 70
Học, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương

Bài phát biểu tâm huyết, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05; triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tài liệu quý, được đông đảo bạn đọc quan tâm (Xem tiếp).

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài viết trước

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị

Bài viết tiếp theo

Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị

Bài viết liên quan