Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền

  • 23-08-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 152
  • Chính trị
Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền

(TG) - Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự.  (Xem tiếp)

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân

Bài viết trước

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan