Triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam tại Trường ĐH Nha Trang

  • 08-06-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 391
  • Tin tức sự kiện
Triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam tại Trường ĐH Nha Trang

Ngày 05/6/2022, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm sách và Báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. (xem tiếp)

Lấy ý kiến nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài viết trước

Lấy ý kiến nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025
Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Tin tiếp theo

Tôn vinh đóng góp và giá trị di sản Hồ Chí Minh với nhân loại

Bài viết liên quan