Tự hào 77 mùa thu độc lập!

  • 04-09-2022
  • /
  • Đảng Ủy ĐHNT
  • 155
  • Tin tức sự kiện
Tự hào 77 mùa thu độc lập!

77 năm đã trôi qua, mỗi dịp thu về, người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ lại giờ phút thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhớ về mùa thu năm ấy, chúng ta càng thêm tự hào về chặng đường vẻ vang 77 năm qua của đất nước. (Xem tiếp)

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Bài viết trước

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Tin tiếp theo

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bài viết liên quan