Search

Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang

ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐÀO TẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.                

Quách Hoài Nam

02/12/1974 

19/05/1997 

19/05/1998 

2.                

Nguyễn Thị Thu Nga

15/09/1978

06/07/2010

06/07/2011  

3.                

Trần Thị Thu

02/04/1980

27/09/2011

27/09/2012

4.                

Bùi Quang Thỉnh

27/07/1970

09/01/2009

09/01/2010

5.                

Đặng Văn Tiên

16/06/1982

19/07/2013

19/07/2014

6.                

Dương Thành Tô

26/08/1973

29/07/2014

29/07/2015

7.                

Tô Văn Phương

09/07/1985

24/04/2015

24/04/2016

8.                

Vương Thị Bích Hảo

06/05/1982

20/05/2016

20/05/2017

9.                

Phạm Thị Hoài

09/03/1982

20/05/2016

20/05/2017

10.             

Phạm Bá Linh

02/12/1977 

17/07/2006 

 17/07/2007 

11.             

Đặng Xuân Phương

08/01/1975

06/01/2006

06/01/2007

12.             

Đinh Đồng Lưỡng

16/04/1978

13/01/2013

13/01/2014

13.             

Phạm Thanh Nhựt

26/11/1977

07/10/2007

07/10/2008

14.             

Đỗ Thị Hương

17/04/1979

14/01/2022

14/01/2023

15.             

Đỗ Văn Cao

03/09/1979

31/03/2022

Dự bị

16.             

Ngô Quang Trọng

10/09/1974

29/03/2002

29/03/2003

 

In nội dung

ĐẢNG VIÊN VIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU THỦY

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Nguyễn Hữu Vinh

02/08/1962

31/08/1984

28/02/1986

2.         

Phan Tuấn Long

23/04/1965

13/08/2005

13/08/2006

3.         

Phạm Văn Thu

19/05/1970

27/12/2007

27/12/2008

4.         

Đinh Đức Tiến       

15/01/1973

22/09/2009

22/9/2010 

5.         

Huỳnh Tấn Đạt

28/04/1978

19/05/2011

19/05/2012

6.         

Trịnh Văn Bình

07/08/1983

11/10/2014

11/10/2015

7.         

Vũ Văn Du

06/01/1988

03/03/2020

03/03/2020

8.         

Nguyễn Văn Hiền

05/01/1984

16/05/2020

16/05/2021

9.         

Nguyễn Võ An

05/10/1987

22/07/2011

22/07/2012

10.       

Nguyễn Võ Hồng Vân

06/03/1984

17/04/2021

17/04/2022

11.       

Trịnh Xuân Đình

11/06/1986

12/06/2022

Dự bị

 

 

In nội dung

ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 
 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Võ Như Nam

23/11/1962

22/12/1994

22/12/1995

2.         

Trần Văn Tự

09/11/1963

24/09/1991

24/09/1992

3.         

Nguyễn Hồ Phong

06/03/1965

12/04/2007

12/04/2008

4.         

Trương Hoài Trung

20/02/1979

20/11/2008

20/11/2009

5.         

Trịnh Đức Minh

20/10/1985

19/06/2011

19/06/2012

6.         

Nguyễn Văn Tiến

14/11/1970

23/08/1993

23/08/1994

7.         

Lê Thị Thủy

10/06/1984

01/02/2018

01/02/2019

8.         

Giang Thị Thu Trang

24/08/1982

08/01/2019

08/01/2020

9.         

Nguyễn Thị Hạnh

12/02/1996

11/05/2019

11/05/2020

10.       

Nguyễn Trọng Tiến

17/07/1970

25/12/1992

25/12/1993

11.       

Nguyễn Văn Thắng

31/07/1976

03/02/1998

03/02/1999

12.       

Nguyễn Anh Tú

20/12/1988

12/06/2013

12/06/2014

13.       

Nguyễn Ánh Dương

04/05/1974

09/06/1997

09/06/1998

14.       

Bùi Thanh Tuấn

03/02/1979

13/01/2022

13/01/2023

15.       

Đoàn Quách Tỉnh

21/07/1975

12/09/1996

12/09/1997

16.       

Nguyễn Tiến Quang

28/10/1984

03/02/2005

03/02/2006

17.       

Trần Văn Mạnh

10/10/1986

10/10/2008

10/10/2009

 

In nội dung

ĐẢNG VIÊN PHÒNG KHOA HỌC - ĐỐI NGOẠI - TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Hồ Thành Sơn

19/07/1962

03/10/1986

03/10/1987

2.         

Khổng Trung Thắng

28/12/1972

05/03/2005

05/03/2006

3.         

Trang Sĩ Trung

22/07/1971

14/01/2011

14/01/2012

4.         

Vũ Kế Nghiệp

19/10/1976

11/01/2005

11/01/2006

5.         

Trần Thị Mỹ Hạnh

10/02/1978

18/10/2008

18/10/2009

6.         

Lương Đình Duy

01/01/1980

27/11/2012

27/11/2013

7.         

Ngô Thắng

08/10/1977

06/08/2019

06/08/2020

8.         

Vũ Thị Lương

11/02/1987

06/08/2019

06/08/2020

9.         

Đào Thị Đoan Trang

02/09/1980

18/01/2013

18/01/2014

10.       

Phạm Quốc Hùng

20/06/1974

04/11/1998

04/11/1999

11.       

Trần Minh Tiến

25/10/1986

06/10/2022

Dự bị

12.       

Nguyễn Thị Minh Thu

24/03/1983

08/01/2005

08/01/2006

 

 

In nội dung

ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - PHÁP CHẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Trương Thị Mai Hương

29/11/1967

23/01/2003

23/01/2004

2.         

Nguyễn Thái Thu Thủy

12/02/1979 

07/09/2007 

07/09/2008

3.         

Phạm Thanh Bình

03/10/1979

10/09/2009

10/09/2010 

4.         

Trịnh Ngọc Hà

09/04/1978

17/08/2011

17/08/2012

5.         

Phạm Ngọc Bích

11/03/1978

06/10/2005

06/10/2006

6.         

Lê Việt Phương

31/03/1979

31/12/2004

31/12/2005

7.         

Phạm Thị Thu

13/11/1983

14/06/2018

14/06/2019

8.         

Phan Văn Dũng

14/10/1974

14/06/2018

14/06/2019

9.         

Trần Doãn Hùng

18/12/1976

21/05/2005

21/05/2006

10.       

Ngô Thị Quỳnh Châu

20/10/1990

21/04/2017

21/04/2018

11.       

Nguyễn Thế Hân

05/09/1983

29/04/2016

29/04/2017

12.       

Nguyễn Thị Thu Nga

12/10/1974

13/07/2010

13/07/2011

13.       

Đỗ Lê Hữu Nam

22/11/1983

24/06/2007

24/06/2008

14.       

Nguyễn Vĩnh Trung

17/10/1968 

04/04/2000 

04/04/2001 

15.       

Lê Anh Mai Hân

09/10/1986

08/04/2021

08/04/2022

16.       

Vũ Văn Duẩn

05/08/1986

08/01/2014

08/01/2015

17.       

Bùi Nhật Quỳnh

01/06/2000

14/08/2020

14/08/2021

 

 

In nội dung