Search

Một số lưu ý khi thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Một số lưu ý khi thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 11/4/2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (xem tiếp).

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Nha Trang

Bài tiếp tiếp theo

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới