Search

Trường ĐH Nha Trang: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 261 học viên

Trường ĐH Nha Trang: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 261 học viên

Ngày 23/10/2023, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang đã khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2023 cho 225 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng kết nạp Đảng và 36 đảng viên dự bị. (Xem tiếp)

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Nha Trang